כשרונות צעירים

 

את הכישרון מזהים אצלנו כבר בגיל צעיר, והוא הולך ומשתבח, בכל התחומים.
עדיין לא הוחלט אצלנו באיזו מידה הנושא גנטי ובאיזו מידה המקום משרה משלו, כשאין ספק ששני הגורמים פעילים ומשפיעים.

 

נביא להלן מקצת מהכישרון המקומי: