נופלים

מרדכי גלזר
1945-1973

שמואל הרץ
1933-1958

שלום דחבש
1938-1956

ראובן אגטשטיין
1913-1948

פנחס מאיר
1929-1948

עמירם מנור
1946-1967

עזרא (עוזי) אשכנזי
1960-1982

עודד גיזבורג
1943-1967

יצחק שמואלוביץ
1929-1948

יצחק רייס
1947-1973

יצחק סטרוסטינצי...
1913-1946

יהושע סולומון
1927-1948