ש'-ת'

שולה גל
2007-1929

שולמית גינסברג
2003-1914

שושנה בראון
1916 - 1982

שושנה עמנואל
2012-1918  

שלמה אורן
1921 - 1994

שלמה ברגר
1913 - 1948

שלמה טורטל
1921 - 1981

שלמה לביא
1951 - 1969

שלמה מאיר
1914 - 1979

שלמה עצמון
1926-2010  

שמואל אלוני
1914-1990