ס'-פ'

סימה אברהם
1918 - 1982

עדה אוסטרובסקי
1912 - 1989

עופר להב
1970 - 1993

עזרא ינוקא
2011-1935  

עליזה ורטהיים
1912 - 1980

פאול ארליך
1913 - 1974

פאולה שטרנברג
1913 - 1989

פירה שרף
2004-1914