ל'-נ'

לאה ברסקי
2005-1913

לואיזה דגן
1910 - 1990

מאיר רוזנצוויג
1913 - 1995

מיכאל לוזובסקי
1910 - 1943

מנחם שמעון
1913 - 1991

מרדכי איצקוביץ
1921 - 1989

מרדכי אליאס
1913 - 1980

משה בן אפריים
1998-1913

משה גור
1914 - 1991

משה וייסברג
1914 - 1937

משה כוכב
1925 - 1990