ט'-כ'

טובה גור
1927 - 1986

טובה סדן
1932 - 1989

טליה שלו
1945 - 1989

יהודה הירשלר
1920 - 1970

יהודית גרשם
1914 - 1992

יהודית מאיר
2007-1961

יהושוע פרץ
1941 - 1994

יואב בראון
1945 - 1987

יוסי ברקאי
1914 - 1956

יוסף גרדוש
1927 - 1959

יחיאל גרשום
1913 - 1972