ד'-ח'

דבורה שקולניק
1911 - 1994

דינה וייס
1914 - 1994

דליה רביד
1939 - 2011

דן פרנקל
1912 - 1993

דנה פרנקנברג
1954 - 2010

הרברט פוזנר
1904 - 1986

הרי באומן
1912 - 1969

ולטר ורטהיים
1907 - 1979

ורה ליפשיץ
2012-1928

זאב קוסוביץ
1913 - 1974

חוה ברגיא
2002-1921