א'-ג'

אברהם אוסטרובסקי
1912 - 1984

אברהם שפיגל
1913 - 1995

אהרון פרנץ
1914 - 1979

אהרון שתיל
1947 - 2011

אוה מרגליות
2005-1913  

אולי מירון
1998-1914

אוריאל ברגיא
2013-1920  

אילזה פלס
2003-1913  

אילן רוזנברג
1928 - 1992

אלי בראון
1914 - 1990

אלפרד אברם
1913 - 1963

אמיל טננבאום
1913 - 1986

אנטוש אברהם
1914 - 1937

אפריים רוזמן
1913 - 1984

בניימין רוזנברג
1915 - 1982

ברוך בן-עמי
1926 - 1987

ברוך שתיל
1913 - 1990

גרטל טורטל
1920 - 1992