אקולוגיה בדליה

אקולוגיה בדליה

  • במשפחת שמחי מודעים היטב לאיכות סביבתנו והם פועלים לשפרה:
    מפרידים פסולת אורגנית מפסולת אחרת, מפרידים בקבוקים וקרטונים, ואף נמנעים משימוש בשקיות ניילון למזון. 
    האזינו לשני: