אקולוגיה

במדור זה נביא מידע ומחשבות בתחום האקולוגי.
הרעיון הוא להגביר מודעות ולתרום לחשיבה שתעורר עשייה.
נספר על  הפעולה הננקטת ביישובנו בתחום זה.
נדווח על מה שקורה בארץ ובעולם, ונשתדל לשלב את מגוון הנושאים
הקשורים בתחום חשוב זה-שמירת טבע, חיסכון במים ובאנרגיה, מיחזור ועוד.
נספר גם מה חושבים אצלנו בנידון- ילדים ובוגרים.
 
הנכם מוזמנים להגיב ולספר.

לליב, יני.


צילום: רן פרץ