צרעת הפלך

תצפית על צרעת הפלך- פלכית שכיחה 10.3.2012 

image 1

בתמונה- מלכה של צרעת הפלך בתחילת בניית הקן, לאחר שנמה כל החורף במסתור באזור.
ניתן לראות שהקן עומד על חלק מקולף של הגבעול.
בקן מספר מחילות ועוד תתווספנה להן רבות.
במחילות תטיל המלכה, שהופרתה בעודה צעירה, ביצים. מהן תצאנה פועלות,ואח"כ גם זכרים ומלכות.