ותיקים מדברים על קרקעות

מצורפים בזה פרוטוקולי שיחות עם ותיקים שקוימו בשנים 2004-2005 בנושאי קרקעות אזורנו.
מטבע הדברים עלו בשיחות אלה נושאים היסטוריים אחרים.
קריאה מהנה!

 

 זריעה ראשונה

 

שיחות עם יושקו תדהר 2004-2005:
"סעיד מכר לדליה בשר.  היה מביא את הפרה לדליה ושוחט אותה במקום.
בתקופת המלחמה היה מגיע בלילה לדליה וקורא מהבריכה  
לבוזיה ולאחרים כדי לגבות כספים שדליה היו חייבים לו בגין הבשר."
>קראו עוד...

 

שיחה עם מרדכי יגול  13.5.05
מהיכן לקחו את הכסף?
קרן השומר הצעיר סייעה לקיבוצים והיא נראית לו המקור הסביר.
אך בקרן לא היו עושים דבר ללא שלמה רוזן (שריד) ומנחם בדר (מזרע)
שהיו כלכלנים מובילים ועל פיהם יישק דבר.
התייעצו אתם בכל. במיוחד במצוקות.
>קראו עוד...