בניה בדליה

יציקה ראשונה בדליה.

במדור זה נביא מעת לעת עדכונים והנחיות בתחום זה.
העדכונים יפנו לעיתים לאתר החברים בו מצוי מגוון גדול של
מסמכים של הקיבוץ, של הבנקים ושל קרן הערבויות המרכזית.
מומלץ לחברים לעיין ולהתעדכן במסמכים אלה הכוללים פרטים חיוניים לכל העוסק בתחום.