פתיחת שער הקיבוץ לאורחים

עפ"י הודעת הרב"ש מיום 26.5.2014,


ניתן לפתוח את השער לאורחים ע"י חיוג מבית החבר


או מטלפון סלולרי מורשה למספר- 054-3914048

יש להדריך את האורח להמתין לאור הירוק ברמזור.