כיבוי אש

מבוקשים כבאים לצוות כבוי אש מועצתי בבניה, בסיוע רשות הכבוי .

לפרטים ניתן לפנות ל:

אוהד זמירין: 0546747899

שי אליאס: 0545433317