בריאות ורווחה

מערך הבריאות והרווחה בקיבוץ דליה נסמך על העקרונות הבאים :

 

  •  שירותי בריאות ברמה גבוהה.
  •  שמירה על ערבות הדדית.
  •  אחריות מלאה על הסיעוד לחברי דליה.

מקרי בריאות קשים מסתייעים בקרן לעזרה הדדית, כך שלא תתרחש קריסה כלכלית של יחידיםאו משפחות בקיבוץ.
עם המעבר לקיבוץ המתחדש הופרטו באופן חלקי עד מלאהשירותים אותם ניתן להגדיר כהוצאה חודשית סבירה ושוטפת.
נקבעו הסדרים ברורים למימוןהסיעוד ולביטוחים שונים למתן כיסוי למצבי סיעוד.
ניתן ביטוח בריאות לכללהאוכלוסייה ובנוסף נקבע ביטוח פנימי לרפואת שיניים.
הפעילות בתחום הבריאות שמה דגש על רפואה מונעת –טיפתחלב, בדיקות לגילוי מוקדם של מחלות קשות וכרוניות, הדרכה לתזונה נכונהוכו'.
הפעילות מאפשרת רפואה זמינה- אחות מעל התקן שלקופח, זמינות רופא בישוב ונהג אמבולנס במשך כל היממה.

הבית הסיעודי- סביון :
הסביון מאפשר מתן מענה לחברי הקיבוץ במצבים של איתפקוד עקב בעיות גופניות, מנטליות, קוגניטיביות וחברתיות.
הסביון מספק לדייריו מקום מגורים מוגן, ארוחות, טיפול סיעודי רפואי ושיקומי, טיפול בצרכים אישיים שונים (פדיקור, מספרה, מרפאה בעיסוק, עו"ס,פיזיותרפיסטית, רופא ואחות).

הצוות שם דגש עלשימור יכולותיו של הדייר תוך שמירת קשר רציף עם המשפחה ומתן הדרכה לפי הצורך.

טיפול בקשישים השוהים בביתם :
הקהילה מממנת משרה לניהול הטיפול בקשישים.
המנהל אחראי להפעלת מערך השירותים ומהווה כתובת לחברים הפנסיונרים בכל נושא טיפולי או סיעודי, וכן למקרים מיוחדים של חולי מתמשך גם למי שאינו קשיש.

המגמה היא הישארות בבית ככל הניתןבאמצעות שירותים הניתנים עד השעה 16:00 וכוללים - הבאת אוכל, רחצה , שירותי ניידות, תעסוקה במרגלית וקשר עם מוסדות הקיבוץ לפי הצורך.

בתחום הרווחה לקשיש מתקיימת פעילות תעסוקה יומית בבית מלאכה מוגן- מרגלית, ופעילות חברתית במועדון המאפשרת לחברים\ות התעדכנות בנושאים השונים-ספרות, אמנות, חברה ,פוליטיקה ועוד בנוסף לטיולים מותאמים למגבלות הפיזיותשל הגיל.

אבחון ועזרה נפשית :
צוות מצומצם ומנהל בראשו אחראי על כל שירותי הייעוץ והטיפול מגיל 0 ועד בכלל. באפשרות כל חבר\ה לפנות לסיוע. המימון הינו בהשתתפות הפונה, תוך איתור מטפל\ת מתאים וראייה מערכתית כוללת.

במקרים חריגים תינתן עזרה נוספתבמימון תוך בדיקת מצב ההתפרנסות של המשפחה.

האחראי לצוות הייעוץ מקיים קשר קבוע עם נציגת שירותי הרווחה של המועצה, ובשל היקף השרות המצומצם הניתן על ידי המדינה, מסתייעת המערכת גם בעו"ס בהתקשרות פרטית.

פעילות שיקום לבעלי צרכים מיוחדים :
בתחום זה פועל צוות הכולל את מנהל הקהילה, בעלי תפקידים ואזרח.
הצוות משמש כתובת ליחידים ומשפחות המתמודדים עם נכויות נפשיות ופיזיות, ומסייע להם במילוי צרכיהם הייחודיים ובהשתלבותם בקהילה.
הצוות אחראי למימוש הסכם משפטי בין המשפחה לבין הקיבוץ אשר מגדיר ומבטיח אתדאגת הקהילה לבעל הצרכים המיוחדים לכל ימי חייו.

כתבה: רימונה בוסתן