כסף פנימי

החל מהאחד באוקטובר 1963 יונהג אצלנו כסף פנימי.

כדי לקבל הסבר על החידוש הזה, על השימוש בו ועל הסיבות שהביאו להנהגתו, פנינו לולטר ושמענו ממנו את הפרטים הבאים:

בהתחלת השנה התקציבית יקבל כל חבר את תקציבו האישי במלואו – בצורה של שטרות "כסף פנימי" של 10, 5, 1 ל'י ועד ל- 10 אגורות. בשטרות הללו הוא יוכל להשתמש בתוך הקיבוץ לכל התשלומים שעליו לעשות:
במחסן החצר, במחסן המטבח, במטעים, לחוג הצלמים, לועדת התרבות (הצגות, הוספות למפעל הספר).

מה התועלת של הכסף הפנימי
קודם כל החיסכון הגדול בעבודה. אין עוד צורך ברישום כל מכירה במחסן החצר, בהעברת הרישום לכרטיס החבר וסיכום החשבון. זה יתרון בשביל הנהלת החשבונות אך גם לחבר יש בכך יתרון: הוא יודע בדיוק מה יוצא ומה נשאר לו, ואם הוא חתם או סימן את הכסף, הרי אין הוא מפסיד דבר אם הוא הלך לו לאיבוד כמו "שק נסיעות" של אמריקן אקספרס.
ואם במקרה הוא צריך דווקא לירות ישראליות – הוא יכול להחליף את הכסף הפנימי ושוב אין צורך ברישום.

סידור זה נהוג כבר בקיבוצים רבים, וקיימת הצעה לנהוג כך גם כלפי ועדות הקיבוץ ולתת להן תקציב בתחילת השנה – בכסף פנימי, ואולי ננהיג זאת בשנת תשכ"ד.
ולמי שיש לו ספקות בעניין זה – אנו מאשרים לו שהלירה הדליתית – צמודה לל"י !


מסרה: שוויונה – ארכיון הקיבוץ.