יוני 1951

פורסם בעלון הקיבוץ ביוני 1951:

על עבודת ה"חבירה" בכלל ובמטבח בפרט...

עקב המתח היומיומי בסדור העבודה, נשכחת העובדה שרוב חברותינו מתקרבות לגיל 40!

ובו בזמן שבהרבה קיבוצים קבעו כבר יום עבודה של 8 שעות לחבירה, נראה שאין אצלנו יודעים גבול בהטלת מעמסה על שכמה של החבירה.

מחוץ ליום עבודה של 9 שעות ומעלה, נושאות החבירות בעול של תפקידים: תור להגשה, כביסה פרטית, גיהוץ פרטי, לינה בבתי-ילדים ועוד..

עלינו למצוא, בעוד מועד, דרכים לתיקון המעוות!

מסרה: שוויונה - ארכיון הקיבוץ