הקיבוץ המתחדש- הסוללים וגשר הזיו 4.12.2015

התנועה בגליל המערבי – מפרסומי דובר התנועה

בתחילת השבוע התקיים סיור של מזכירות התנועה בקיבוצים הסוללים וגשר הזיו.

הסיור אורגן ע"י רכזת האזור, ליאת פאר, וכלל סיור בתחנות בולטות ברחבי הקיבוצים, ודיון במכלול האפשרויות העומדות בפני הקיבוץ ודרכי התנועה לתרום להם.

מהלך היום כלל גם היכרות מעניינת עם "צוות יוגי", הפועל בגליל המערבי בשנים האחרונות.

מדובר בצוות היגוי אזורי אותו מנהלים המלווים האזוריים מטעם התנועה ומשתתפים בו נציגי מ“א מטה-אשר, מ“א זבולון ונציגי הארגון מילואות. מודל "צוות יוגי" ראוי לחיקוי כאשר הוא משקף יכולות לאיגום משאבים ויכולות עבור כל קיבוץ וקיבוץ.
מזכירות התנועה התרשמה במיוחד מיכולותיו המוכחות של הצוות לקבוע תכנית עבודה שנתית ולפעול בצורה סדורה ליישומה.

 

 

הביקור נפתח בקיבוץ הסוללים שהיה מראשוני הקיבוצים שהחלו בתהליכי השינוי והפיכתו לקיבוץ מתחדש משגשג. במהלך הדיון עם חברי הקיבוץ עלה הצורך בחיזוק והגדלת הנכסים המשותפים מתוך רצון להבטיח את חיי הקהילה הקיבוצית ולבצר את רווחת החברים.

בהמשך היום הגיעה מזכירות התנועה לקיבוץ גשר הזיו, שהציג את עיקרי התהליך המרשים שעבר על מנת לצאת מהמשבר. מרשים לא פחות היא הראייה צופנת עתיד שגילו חברי גשר הזיו. בסוף שנות התשעים, בשיא המשבר, ידעו חברי הקיבוץ להעמיד תכנית חילוץ אשר כללה הצבת יעדים ברורים בהם עמדו לאחר כ-15 שנה.