טיול עם הדוד 27.11.15

דוד זאב, לוקח את שחר הקטן לטיול מרגיע ברחבי דליה.